Du i Fokus
Hälsa & Motion

Tränings-app för färre fallolyckor

skriv ut

Risken för äldre personer att falla kan minskas genom att träna balansen med hjälp av en mobil applikation som är utvecklad vid Umeå universitet. Nu blir appen, Säkra steg, fritt tillgänglig för alla och kan enkelt laddas ned till dator eller mobiltelefon.

– Fallolyckor bland äldre blir ofta väldigt allvarliga och orsakar mycket lidande, samtidigt som de är ett stort problem för samhället. Det bästa är förstås att förebygga så att de aldrig inträffar, och då är ett träningsprogram för balansen som man enkelt kan bära med sig en väg, säger Marlene Sandlund, docent i fysioterapi vid Umeå universitet.

Statistiken visar att ungefär var tredje person över 65 år som lever i eget boende faller någon gång varje år. Omfattande forskning visar att med rätt insatser kan många fallolyckor förebyggas. Den insats som i första hand rekommenderas för äldre personer som börjar uppleva en nedsatt balans är träning.

Säkra steg är en digital applikation (app) som ger stöd för att på egen hand komma igång och fortsätta med träning för att förbättra sin balans och benstyrka. Programmet är utvecklat av forskare vid Umeå universitet i samarbete med äldre personer och lätt att använda.

– Dagliga promenader är jättebra, men för att bevara sin fysiska funktion och förebygga fall bör äldre personer även lägga till övningar för balans, styrka och rörlighet. Dessa övningar bör göras minst tre gånger i veckan, och då är en enkel app ett bra hjälpmedel, säger Marlene Sandlund.

I en studie av effekten av Säkra steg som forskare vid Umeå universitet har genomfört deltog drygt 1 600 äldre personer från hela Sverige. Hälften av dessa erbjöds tillgång till träning med Säkra steg-appen. Resultatet var att andelen personer som föll var lägre bland dem som erbjöds träning med appen, jämfört med en kontrollgrupp. De som hade tillgång till Säkra steg uppgav också att deras balans och benstyrka hade förbättrats i högre grad. Det tyder på att Säkra steg fungerar som en tidig förebyggande åtgärd för att minska fallolyckor och att appen dessutom kan medföra många andra positiva träningseffekter.

Säkra steg kan enkelt användas på dator, mobiltelefon eller surfplatta. Läs mer och ladda ned appen på Sakrasteg.se

Text och bild – Pressmaterial

Visited 27 times, 1 visit(s) today