Du i Fokus
Upplevelser

Konstnären, punkartisten och författaren Vaginal Davis – på Nationalmuseum

skriv ut

I samarbete med Moderna Museet presenterar Nationalmuseum en installation och flera målningar av konstnären, punkartisten, författaren och internationell blacktress Vaginal Davis.

– Ett av Nationalmuseums uppdrag är att skapa utrymme för en dialog mellan den äldre konsten och vår samtid. Vi ser en enorm styrka i att samarbeta med andra institutioner och aktörer, vilket ger besökarna en rikare bild av konsten, säger Patrick Amsellem, överintendent och chef för Nationalmuseum.

På de turkosa väggarna i salen bredvid Gamla biblioteket möter Vaginal Davis porträtt museets 1800-talsmåleri och skapar en dynamisk bro över tid och rum. Davis målningar av ”kvinnor fångade i kvinnokroppar” för tankarna till en konsthistoria som går långt tillbaka. Målningarna visar de queera nätverk och vänskapsförbindelser som finns i Davis konstnärskap, både faktiska och fiktiva.

– Relationerna speglas i presentationen av några verk ur Nationalmuseum samling, porträtt som belyser ifrågasättandet av konstnärsrollens traditionella normer kring sekelskiftet 1900, berättar Eva-Lena Bergström, forskningschef på Nationalmuseum.

I Gamla biblioteket, på Nationalmuseum visas installationen Vaginal Davis: Naked on my Ozgoad or: Fausthaus – Anal Deep Throat som bygger på Miss Davis fascination för den amerikanske författaren L. Frank Baums serie av böcker om Landet Oz. Konstnären utgår från mytologin bakom sagovärlden och väcker något nytt och skruvat till liv ur den. I Gamla biblioteket möter vi illustrationer och textavsnitt ur böckerna, figurer och karaktärer ur dessa i form av små skulpturer i aluminium och teckningar på väggen och en polyglott kör av röster, personer ur Miss Davis bekantskapskrets som på olika språk läser valda stycken ur verket. I installationen ingår också verket ”Middle sex”, en 500-sidig zine, foton, teckningar och texter som samlats under 30 års gränsöverskridande praktik.

Utställningen på Nationalmuseum är en del av Magnificent Product, Moderna Museets presentation av konstnären. Den har arrangerats av Hendrik Folkerts, intendent för internationell konst, Moderna Museet, i nära samarbete med Eva-Lena Bergström och Carina Rech från Nationalmuseum.

Verk av Vaginal Davis visas under perioden även på Accelerator | Stockholms universitet, Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Tensta Konsthall och MDT (Moderna Dansteatern). Varje institution belyser skilda aspekter av Vaginal Davis expansiva konstnärskap.

Utställningen pågår 17/5 – 20/10 2024

Text och bild – Nationalmuseum

Visited 13 times, 3 visit(s) today