Du i Fokus
Hem & Inredning

Gröna rum och odling av snittblommor och ätbart

skriv ut
Det blir allt viktigare för svenskar att odlandet fyller en funktion, som att odla ätbart, samtidigt som en stark gemenskap idag byggs kring trädgård och odling. Med så kallade ”cutting gardens” som en växande trend bland konsumenterna vill man nu ha möjlighet att plocka och ta in egna buketter genom att odla snittblommor runt husknuten.

För nionde året i rad presenterar Plantagen nu rapporten Växttrender som består av en kvalitativ undersökning och en konsumentundersökning med ett riksrepresentativt urval med 2026 respondenter i Sverige. Växttrender 2020 är uppdelad i fem delar som släpps löpande under året och denna rapport fokuserar på trädgårdstrender och gröna rum.

Odling av ätbara växter
Svenskarnas intresse för odling ligger fortfarande på en hög nivå. Varannan svensk uppges vara intresserad av odling och allra högst är intresset bland barnfamiljer. Fokus har skiftat från mer omfattande odling och trädgårdsarbete till att odlingen även bör fylla en funktion, så som att odla ätbara växter. Nästan hälften av konsumenterna (44%) planerar att odla ätbart inför kommande sommarsäsong. Hälften av de som odlar ätbara växter är dessutom självförsörjande på någon ätbar växt under dess säsong. Andelen är högst för män, 54 procent, medan motsvarande andel för kvinnor är 43 procent.

”Tänk på sol och vind när du odlar på balkongen eller uteplatsen, men se också till att undvika alltför amitiösa gröder. Då blir man lätt besviken. Ta sallad exempel, det är fantastiskt enkelt att odla och ger snabbt utdelning”,säger Fanny Zedenius, influencer inom trädgård och inredning.

Intresset och engagemanget för det sociala odlandet ökar dessutom och det blir allt mer önskvärt bland svenskarna att ha en gemensam odlingsyta med grannar eller vänner. Odlings- och kolonilotter blir även de allt mer populära och 19 procent av konsumenterna uppges ha tillgång till en lott idag, därutöver har 25 procent detta på sin önskelista.

Snittblommor runt husknuten
Fokus på odling som fyller en funktion syns även i det ökade intresset för så kallade ”cutting gardens” bland svenskarna där en av tio konsumenter uppger att de planerar att odla blommor som de kan göra egna buketter av. Det finns även en vilja att ge bort en bukett från sin egna trädgård. Fyra av tio uppger att de ofta eller ibland ger bort trädgårdsväxter från sin egna trädgård eller sina egna odlingar.

Inredda uterum
Det är tydligt att uterummen allt mer ses som en integrerad del av hemmet som sömlöst ska flyta ihop med inomhusytorna. En stor trend är även att flytta växter mellan inne och ute och allra viktigast är det att växterna är lättskötta (33 procent) samtidigt som en av fyra uppger att eststiken är en viktig faktor.

”En viktig trend är att uteplatsen ska flyta ihop med inomhusytorna och skapa en helhet. Det är en övergripande trend att tänka hållbart och cirkulärt när man shoppar och att kunna flytta in eller ut både heminredning och växter”,säger Jannice Wistrand, influencer inom trädgård och inredning.

Uterummen används framförallt för avkoppling, fler än sju av tio konsumenter uppger detta vilket är en ökning jämfört med i fjol. Drygt var femte person använder ytan som ett extra rum.

Nästa del av Växttrender handlar om den klimatsmarta trädgården och kommer att släppas under februari månad.

 

Text och bild – Pressmaterial

Visited 6 times, 1 visit(s) today