Malmös första Snubbelstenar

skriv ut
Malmö har fått sina första Snubbelstenar installerade på Posthusplatsen. De hedrar tre personer som föll offer för Förintelsen och är en del av det europeiska konstprojektet Stolpersteine.

En Snubbelsten är ett minnesmärke i form av en mässingspläterad gatsten med inskription som identifierar en person som föll offer för Förintelsen. Stenen placeras vanligtvis vid personens senast kända bostadsadress. Runt om i Europa finns i dagsläget över 90 000 så kallade ”Stolpersteine” nedlagda som en påminnelse om personer som föll offer för Förintelsen.

– Med sin placering i det offentliga rummet skapar Snubbelstenarna tillfälle att minnas, reflektera och sörja, säger Suzanne Sandberg, som är stadsarkivarie i Malmö.

Konstprojektet initierades av den tyske konstnären Gunther Demnig i början av 1990-talet. Tanken är att stenarnas placering i offentliga miljöer blir ett sätt att hedra och minnas de judar, romer, homosexuella eller politiska motståndare som förintades eller fördrevs av nazisterna 1933–1945.

De tre personer som Malmös Snubbelstenar hedrar är Schulim Bürger, Walter Gerson och Siegfried Gutmann, tre judiska män som alla anlände till Malmö, och som kort tid efter ankomst avvisades och därefter mördades i nazisternas förintelseläger. Att stenarna placerats på Posthusplatsen vid Malmö Centralstation beror på att det tidigare låg ett Tullhus där, vilket blev den första ankomstplatsen i Malmö.

– Vi får aldrig glömma Förintelsen och att Sveriges hållning fick konsekvenser. Genom Snubbelstenarna blir historien personlig, det gäller tre människoöden som påverkades av beslut som togs av svenska myndigheter. De arkiv vi förvarar i Malmö stadsarkiv är till för de levande och genom dem kan vi lära oss om både det förflutna och vår nutid, säger Suzanne Sandberg. I samband med att Snubbelstenarna sattes på plats hölls en minnesceremoni där anhöriga till de tre hedrade offren deltog.

Den 20 september bjuds allmänheten in till ett föredrag på Malmö stadsarkiv om forskningen bakom Malmös tre Snubbelstenar och vilka de hedrade männen var. Malmö stadsarkiv tar även fram pedagogiskt material kring Snubbelstenarna, riktat till unga på högstadiet och gymnasiet.

– Genom sin plats i det offentliga rummet görs ett mörkt kapitel i Europas historia synlig för alla. Platsen blir en påminnelse och väcker eftertanke samtidigt som den kan användas i pedagogiska syften för skolklasser, avslutar Suzanne Sandberg.

Initiativet till Malmös Snubbelstenar kommer från kommunstyrelsen och projektet har fungerat som ett samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, Judiska församlingen i Malmö, Berättargruppen Förintelsens efterlevande samt Forum för levande historia.

 

Text och bild – Pressmaterial