Venus skugga — Åsa Jungnelius hyllar bruksföremålet på Galleri Glas

skriv ut
Efter sitt uppmärksammade framträdande för Galleri Glas på Market i våras återkommer Åsa Jungnelius med sin första soloutställning på galleriet. I samarbete med konstnären, floristen och den botaniska designern Mirja Bozart Fornell, presenteras en serie vaser och kärl som förenar funktion och skulptur.

”Jag har aldrig gjort någon skillnad på konst och bruksföremål”, säger Åsa. ”Det var via bruksföremålen som jag hittade in i konsten. Jag älskar att arbeta med bruksföremål eftersom de tvingar fram en interaktion med människor. De finns där, och kräver något.

Det var så jag började arbeta med glas. Jag var besatt av att duka och skapa former med kärlen. Det blev min väg in i konsten. Bruksföremålet och skulpturen är samma sak för mig.”

Liksom i flera av hennes tidigare så omtalade utställningar, aktioner och manifestationer är livet och förgängligheten teman i Venus skugga på Galleri Glas — kärlet som bärare av blommor, liv som skall ruttna bort och dö.

”Det handlar om att omfatta livets förgänglighet”, säger Åsa. ”Vi måste acceptera att vi skall ruttna till kompost för att fullt ut kunna njuta av den kortvariga glansen. Kanske är det därför som vi finner sådan tröst i blomman. Här är det jag som står för hålrummen som Mirja fyller med liv och innehåll — hon har helt fria händer.”

Åsa Jungnelius har sedan genombrottet iscensatt en lång rad uppmärksammade utställningar, offentliga installationer och utsmyckningar, i Sverige och internationellt. Hennes konst finns representerad på museer och institutioner som Nationalmuseum, Röhsska museet, Malmö konstmuseum, Sveriges riksdag, Statens konstråd och Moderna Museet, som hösten 2021 till sin samling köpte in hennes Assemblage från 2017.

Åsa Jungnelius lever och arbetar i Stockholm och Månsamåla i Småland, där hon har sin egen glashytta.

 

Venus Skugga visas på Galleri Glas 31 augusti – 5 oktober, 2022.

 

Tex och bild – Pressmaterial