Du i Fokus
Upplevelser

”Sverige och Förintelsen” ny utställning på Forum för levande historia

skriv ut
Vad kände vi i Sverige till om Nazitysklands förintelsepolitik och hur agerade olika delar av det svenska samhället? I en ny satsning, och med hjälp av två nya utställningar, utforskar Forum för levande historia Sveriges relation till Förintelsen. 

Nya utställningen ”Sverige och Förintelsen” skildrar dåtidens rädsla och undfallenhet, men också mod och handlingskraft. Innehållet är fördelat på tre tidsperioder under åren 1933–1946 och tematiskt uppdelat i neutralitets-, press- och handelspolitik, antisemitism, flyktingpolitik och hjälpinsatser. Utställningen innehåller film, fotografier, vittnesmål, konstverk, faktatexter och föremål som visas för första gången.

Parallellt öppnar fotoutställningen ”Vita bussarna – Fotografier av KW Gullers”, som består av ett 30-tal fotografier tagna i Malmö våren 1945 av pressfotograf KW Gullers på uppdrag av Tidningen Vi. Fotografierna på före detta koncentrationslägerfångar fick stort genomslag och kom att forma bilden av den svenska hjälpinsatsen. Men hur representativa är KW Gullers bilder? Utställningen innehåller också ett vittnesmål från Ivan Newman, som var 10 år när han räddades till Sverige.

– Vi har länge levt med föreställningen om att Sverige förhöll sig neutralt till Nazityskland och till Förintelsen. Men kan man förhålla sig neutralt när ett folkmord pågår? Först på 1990-talet när historieforskningen började granska och rubba den svenska neutralitetsmentaliteten tvingades vi på allvar att ompröva Sveriges mångbottnade relation till Förintelsen. De två utställningarna är ett led i en fortsatt omprövning av den svenska självbilden, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

”Sverige och Förintelsen” vänder sig till en bred publik. För elever i årskurs 7-9 och gymnasiet finns särskilda workshoppar. Utställningen visas i Stockholm från 22 september 2020 till slutet av 2021. Därefter går den ut på turné. Läs mer om utställningen här

”Vita bussarna – Fotografier av KW Gullers” riktar sig till en bred allmänhet. Utställningen visas i Stockholm från 22 september 2020 till mitten av januari 2021. Läs mer om utställningen här

 

Text och bild – Forum för levande historia

 

Visited 11 times, 1 visit(s) today