Du i Fokus
Hälsa & Motion

Tre av fem glömmer att förnya grundskyddet

skriv ut

I dagsläget ligger nästan allt fokus på coronavaccineringen. Det gör att andra viktiga vaccin som grund-, rese, och TBE-vaccin lätt faller i glömska. En undersökning från Kronans Apotek/Sifo visar att nära hälften av svenskarna inte ens känner till att grundvaccinationen bör göras flera gånger under en livstid. Tre av fem har heller aldrig tagit en påfyllnadsdos.

Alla barn i Sverige erbjuds vaccination mot ett tiotal sjukdomar som bland annat polio, stelkramp och difteri. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också alla att ta en ny påfyllnadsdos vart 20:e år. Trots vikten av att förnya grundvaccinet missar många svenskar att göra det.

Enligt en Sifo-undersökning genomförd av Kronans Apotek har en av tre svenskar aldrig tagit en påfyllnadsdos av grundvaccinet. Dessutom saknar var fjärde vetskap om sin vaccineringshistorik. Det är främst unga mellan 16–34 år som slarvar med grundvaccinet. I den här åldersgruppen har 44 procent aldrig tagit en påfyllnadsdos. Bland svenskar mellan 35-55 år ligger siffran på 31 procent och bland de äldre (56-79 år) på 28 procent.

– Det är skrämmande siffror som visar på att allt för många svenskar inte är skyddade mot flertalet allvarliga sjukdomar. Drabbas man till exempel av stelkramp kan det i värsta fall leda till ett livshotande tillstånd, säger Martin Belin, Chef Recept och Tjänster, på Kronans Apotek.

Vaccinkunskaperna en klassfråga?

Endast hälften av respondenterna (53%) vet om att grundskyddet behöver fyllas på i vuxen ålder. Bland lågutbildade personer är kunskapen betydligt mindre än genomsnittet (34%). Undersökningen visar också att höginkomsttagare har större kunskap om hur ofta dosen bör fyllas på, jämfört med låginkomsttagare (59% respektive 51%). I storstadsområdena är det flest i Malmö (62%) som känner till hur ofta grundvaccinet behöver fyllas på medan stockholmarna (50%) har sämst koll.

Från undersökningen:

Fråga: I Sverige ingår ett antal vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet som vi får under vår uppväxt. Känner du till att vissa av dessa vaccinationer (exempelvis grundskydd mot difteri, stelkramp och kikhosta) behöver fyllas på i vuxen ålder för att vara aktiva?

Totalt: Man: Kvinna:

Ja det känner jag till 53% 52% 54%

Nej det kände jag inte till 47% 48% 46%

(Bas 1 104)

Fråga: När tog du senast en påfyllnadsdos för ditt grundvaccin (dvs skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta)?

Totalt: Man: Kvinna:

Mindre än 5 år sedan 8% 8% 8%

5-10 år sedan 11% 11% 10%

11-20 år sedan 11% 11% 12%

Mer än 20 år sedan 11% 10% 12%

Har aldrig tagit en påfyllnadsdos för mitt grundvaccin 34% 32% 37%

Vet ej 25% 28% 21%

(Bas 1 104)

 

Text och bild – Kronans Apotek

 

Visited 10 times, 1 visit(s) today