Du i Fokus
Upplevelser

Utställningen “Trädgården” på Nationalmuseum

skriv ut

Trädgården – konst och natur under sex sekler visar hur trädgården skildrats i konsten under olika perioder. I utställningen visas mer än 300 målningar, teckningar, konsthantverk och skulptur. Bland konstnärerna finns namn som Watteau, Boucher, Oudry, Le Nôtre, Monet och Carl Larsson men även samtida konstnärer som Peter Frie och Emma Helle.

Trädgårdskonsten har alltid arbetat med levande material, som inbegriper naturen självt och årstidsväxlingarna. Det gör den till en dynamisk konstart som befinner sig i naturens kretslopp och omvandlas, dör samt förnyas. Men trädgården, vare sig den konstfulla eller nyttiga, är inte detsamma som natur. Den har alltid varit gestaltad enligt en medveten tanke och plan. Ytterst kan man se trädgården som en önskan att återskapa Paradiset.

Renässansens kvadratiska och geometriskt utformade kvarter med en fontän i mitten var ett uttryck för detta. På samma sätt skulle man kunna uppfatta barockens lustträdgård som ett sätt att återupprätta vad som gått förlorat genom syndafallet. På ritbordet skulle Guds skapelse återuppstå med hjälp av passare och linjal. Geometri och optik omsatte sedan arkitektens vision i praktiken.

I utställningen spelar relationen mellan konst och natur huvudrollen. Den inledande delen ägnas paradismyten, som presenteras i en egen stor sal, inramad av kabinett med de olika naturelementen så som de speglas i konsten. På samma sätt är konstträdgården fokus i utställningens andra stora sal, som behandlar perioden från renässansen fram till vår egen tid. Denna sal är omgiven av mindre utställningsrum där enskilda gestaltningsformer, alltifrån grottan till ruinen, är temat.

I utställningen visas mer än 300 målningar, teckningar, konsthantverk och skulptur. Bland konstnärerna finns namn som Watteau, Boucher, Oudry, Le Nôtre, Monet och Carl Larsson men även samtida konstnärer som Peter Frie och Emma Helle. Merparten av utställningsföremålen kommer från museets egna samlingar samt viktiga inlån från bland annat Musée d’Orsay, Musée du Grand Siècle, Châteaux de Versailles et de Trianon, Musée des Arts Décoratifs, Göteborgs konstmuseum, Kungliga biblioteket, Kungliga Akademien för de fria konsterna, Riksarkivet, Slottsarkivet och Gustavianum. I anslutning till utställningen ges också en katalog ut med en rad fördjupande texter.

Trädgården – konst och natur under sex sekler visas på övre plan på Nationalmuseum 23 februari 2023–7 januari 2024.

Text och bild – Pressmaterial

Visited 14 times, 1 visit(s) today