Du i Fokus
Upplevelser

Utställningen Nordiska myter – Nationalmuseum Jamtli

skriv ut
I sommar visas utställningen Nordiska myter på Nationalmuseum Jamtli. Den handlar om berättande i bild i den nordiska konsten under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, en period då konstnärer gärna hämtade sina motiv ur myt, saga och historia. Utställningen innehåller en rad verk av konstnärer som Carl Larsson, Elsa Beskow, Ernst Josephson och August Malmström, samtliga från Nationalmuseums samlingar.

Nordiska myter handlar om berättande i bild i den nordiska konsten under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Det är en epok före den moderna filmens genombrott, då konsten i hög grad fortfarande handlade om att berätta historier. Totalt visas runt 110 verk – främst målningar och skulpturer, men också teckningar, grafik och konsthantverksföremål. Samtliga verk i utställningen tillhör Nationalmuseum, som äger rika samlingar av nordisk och i synnerhet svensk 1800-talskonst.

1800-talets konstnärer utgick från klassiska traditioner. Den grekiska och romerska antikens gudabilder och renässansens fresker var självklara utgångspunkter. En viktig uppgift för konsten var att förmedla ett moraliskt uppbyggligt budskap. Under 1800-talet, det sekel då den moderna nationalismen formades, blev det allt viktigare för konstnärerna att skildra ämnen ur den nationella historien. Men i Norden uppstod också ett intresse för att använda den fornnordiska mytologin och de fornnordiska sagorna som motiv. I stället för att skildra Jupiter och Venus valde målare och skulptörer de nordiska motsvarigheterna Oden och Freja.

Tiden kring sekelskiftet 1900 var en blomstringstid för den illustrerade barnboken. En orsak till detta var att trycktekniken utvecklats. Konstnärer som Elsa Beskow, Ivar Arosenius och John Bauer utvecklade den illustrerade barnboken till personligt präglade självständiga konstverk. Med hjälp av jugendstilens dekorativa formspråk gav Bauer sagornas romantiska motivvärld ny vitalitet.

Saga, myt och historia var inte bara intressant för bilderboksillustratörer. De nationalromantiska och symbolistiska strömningarna kring år 1900 innebar också ett intresse för den typen av ämnet i bildkonsten i stort.

Utställningen Nordiska myter visas på Nationalmuseum Jamtli i Östersund tom 18 april 2022.

 

Text och bild – Pressmaterial

 

Visited 21 times, 1 visit(s) today