Du i Fokus
Upplevelser

Fokus på nordisk konst i Artipelags nya utställning

skriv ut

Den 11 mars öppnar utställningen På armlängds avstånd som består av verk från den samling som ägs och förvaltas av norska AKO Kunststiftelse. Stiftelsens samling omfattar norsk, svensk, dansk och finsk konst, samt även konsthantverk från dessa länder. Inom bildkonstens område är fokuspunkterna på måleri, skulptur, teckning, grafik och fotografi som spänner över hela 1900-talet och in i vår samtid.

Utställningen på Artipelag har fått titeln På armlängds avstånd. Det är ett begrepp som i vår samtid har kommit att förknippas med kulturpolitik, för att antyda att politiker inte skall lägga sig i det konstnärliga innehållet, utan hålla sig på behörigt avstånd. Men på behörigt avstånd kan också sägas gälla hur de nordiska konstnärerna har kommit att förhålla sig till den europeiska konsttraditionen under 1900-talet, med andra ord med en viss distans.

– Vår tanke med urvalet vi gjort är att visa på den gemensamma mentalitet som finns bland de nordiska konstnärerna, även om länderna estetiskt sett skiljer sig åt. Samt hur de verkat, påverkats och umgåtts ute i de europeiska metropolerna, och inte i sina hemländer. Det stora omfånget på samlingen gör att vi kunnat finna verk som belyser dessa aspekter, och jag är mycket tacksam att vi fått den möjligheten, säger Bo Nilsson, museichef på Artipelag.

Samlingen, som omfattar drygt 5000 verk, är tänkt att permanent placeras på Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand, som just nu håller på att flytta till en tidigare spannmålssilo som byggs om till konstmuseum i Kristiansands hamnområde. Det är planerat att inflyttningen ska ske under 2024.

Artipelag har fått möjligheten att visa ett urval av samlingen som på Artipelag omfattar ett 40-tal konstnärer som är representerade med ca 150 konstverk. Medverkande konstnärer är bland flera: Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Peter Weiss, Tove Jansson, Asger Jorn, Anna-Eva Bergman, LG Nordström, Öyvind Fahlström, Kjartan Slettemark, Ola Billgren, Silja Rantanen, Elina Brotherus.


Utställningen pågår till den 1 oktober vilket således kommer att bli den enda visningen innan samlingen får en permanent plats i Kristiansand.

Text och bild – Pressmaterial

Visited 12 times, 1 visit(s) today