Du i Fokus
Upplevelser

Miniutställning om kunglig utgrävning i Grekland

skriv ut

För drygt 100 år sen besökte kronprins Gustav Adolf Asine i Grekland och blev förtjust i platsen. Det blev startskottet för utgrävningarna i Asine, den första storskaliga, svenska arkeologiska utgrävningen i Grekland. I Medelhavsmuseets nya miniutställning visas fotografier från utgrävningarna tillsammans med grekisk keramik från bronsåldern.

1920 besökte dåvarande kronprins Gustaf Adolf (sedermera kung Gustaf VI Adolf) den arkeologiska platsen Asine i Grekland, tillsammans med sin farbror prins Eugen. Kronprinsen blev förtjust i platsen och 1922 bildades Asinekommittén där Gustaf Adolf själv var ordförande. Om detta arbete handlar Asine – Kungliga utgrävningar av furstliga föremål på Medelhavsmuseet. I miniutställningen visas fotografier, lånade ur Gustavianums bildarkiv, som dokumenterade utgrävningarna.

Tanken med utställningen är att presentera det långvariga arbetet av fältarkeologi som Sverige bedrivit i Asine, där kungens insats var direkt avgörande. Platsen har sedan dess också varit väldigt viktig då den använts för att utbilda flera generationer av svenska arkeologer, säger Kenneth Silver, intendent på Världskulturmuseerna.

Fotografierna ackompanjeras i utställningen av keramik ur en kammargrav från bronsåldern. Graven tillhörde en familj ur de högre samhällsskikten, där flera generationer har begravts. Det rör sig om sammanlagt elva föremål som visas på museet och ingår i Världskulturmuseernas samling.

I dag stannar alltid de föremål i landet som utgrävningarna sker i, men förr i tiden hände det att länder som deltog i utgrävningarna kunde få en del föremål sig hem. Kungen var helt avgörande här med sitt deltagande, finansiering och sina personliga kontakter, som gör att föremålen i dag finns i Sverige och på Medelhavsmuseet, säger Kenneth Silver.

Asine – Kungliga utgrävningar av furstliga fynd öppnar 28 april i Salongen på Medelhavsmuseet.

Text och bild – Pressmaterial

Visited 21 times, 1 visit(s) today